Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax

Webinár sa venuje problematike pôvodu tovaru pre uľahčenie obchodovania sa tovarom. Vývozcovia – dozviete sa ako požiadať o zodpovedajúci dôkaz (osvedčenie) o pôvode a či plníte kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu. Dovozcovia – dozviete sa ako uplatniť nárok na preferenčné zaobchádzanie, aký druh dôkazu pôvodu predložiť pri colnom konaní. Taktiež aký dôkaz žiadať z akej krajiny a prečo. Či, ako a kedy získať zjednodušený postup schválený vývozca. Kódy pri uplatnení nároku na priznanie preferencie.

Určený je výrobcom, obchodníkom, nákupcom/predajcom, dovozcom, vývozcom, zasielateľom, colné deklarácie, colným zástupcom, logistickým operátorom, začínajúcim podnikateľom v zahraničnom obchode, colným manažérom, pracovníkom zodpovedným za styk s colným zástupcom.

Vhodný pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 1. O čom hovoria pravidlá pôvodu, vymedzenie pojmov
 2. Ako rozoznám kedy ide o nepreferenčný alebo preferenčný pôvod
 3. Kedy má nepreferenčný pôvod svoje opodstatnenie
 4. Ako postupovať pri určení pôvodu
 5. Podlieha môj tovar preferenčnému zaobchádzaniu, ako uplatním nárok na priznanie preferencie pri dovoze
 6. Medzinárodné dohody a preferencie, systém GSP a autonómne preferencie, kódy a druhy osvedčení
 7. Aké kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu musia byť splnené pri vývoze
 8. Aké základné pravidlá sa uplatňujú pri určení pôvodu v závislosti od výrobku:
  • Pravidlo pridanej hodnoty (hodnotové pravidlo)
  • Pravidlo tarifného skoku (zmena HS kódu – 4/6 miesta)
  • Výroba z určitých výrobkov (špecifické spracovateľské operácie)
  • Opracovanie / spracovanie úplne získaných materiálov
 9. Čo sa považuje za minimálne / jednoduché operácie ako nedostatočné k priznaniu pôvodu tovaru
 10. Čo sa považuje za dostatočné opracovanie / spracovanie pre priznanie pôvodu tovaru
 11. Schválený vývozca, dodatočné vystavenie, podporné doklady a dodávateľské vyhlásenia
 12. Kumulácia, určujúce jednotky, náhradné diely, súpravy, neutrálne prvky
 13. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch