Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Webinár sa venuje položkám s dvojakým použitím, ktorými sú tovar, softvér a technológie, ktoré sa dajú použiť na civilné aj vojenské účely. EÚ kontroluje vývoz, tranzit a sprostredkovanie položiek s dvojakým použitím, aby mohla prispieť k medzinárodnému mieru a bezpečnosti a zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia. Kontroly vývozu EÚ odrážajú záväzky dohodnuté v kľúčových multilaterálnych režimoch kontroly vývozu, ako sú Austrálska skupina, Wassenaarske usporiadanie, Skupina jadrových dodávateľov a Režim kontroly raketových technológií.

Cieľovou skupinou sú všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
05.06.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 1. Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 2. Základné pojmy a vysvetlenie ich významu
 3. Rozsah pôsobnosti kontroly; orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike
 4. Hodnotiace kritériá a bežné typy povolení – predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 5. Colné konanie pri položkách s dvojakým použitím
 6. Kontrolné opatrenia a povinnosti vývozcov
 7. Zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím (príloha I); podmienky nakladania a ich špecifikácia
 8. Kategórie položiek s dvojakým použitím od 0 až po 9 od jadrových materiálov až po letectvo a kozmonautiku
 9. Všeobecné vývozné povolenie EÚ – príloha II; individuálne/rámcové – príloha IIIa; sprostredkovateľské – príloha IIIb
 10. Zoznam tovaru pre povolenie na transfery položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ (príloha IV)
 11. Korelačná tabuľka zhody medzi TARIC a prílohami nariadenia 428/2009 – praktická pomôcka
 12. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch