Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Evidenčné a ohlasovacie povinnosti pôvodcu odpadov

Cieľom kurzu je na ukážke vysvetliť účastníkom krok za krokom správny spôsob vedenia evidencie a ohlasovania odpadov podľa aktuálneho znenia vyhlášky č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a ako sa vysporiadať s očakávaným nasadením informačného systému ISOH v evidencii a ohlasovaní odpadov. A tiež návrh novej evidenčnej vyhlášky MŽP SR.

Kurz je určený pracovníkom spoločností, ktoré sú pôvodcami odpadov, ktorí sú zodpovední za nakladanie s odpadmi, podnikovým ekológom, manažérom.

Vhodný je pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Trvanie kurzu: od 09,00 do cca 12,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté študijné podklady a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Miesto konania: Online

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
80 € 96 € s DPH
Prihláška na kurz

V zmysle aktuálnej legislatívy pre oblasť odpadového hospodárstva rozoberieme:

 • Relevantné legislatívne predpisy.
 • Kto a ako vedie evidenciu odpadov.
 • Kedy a komu sa podávajú údaje z evidencie odpadov.
 • Základné pravidlá pre evidenciu a ohlasovanie odpadov.
 • Správny spôsob vedenia evidenčných listov odpadov.
 • Spracovanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ktoré sa poskytuje orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Súčasťou poskytnutých podkladov sú tlačivá evidenčného listu odpadov a ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi v elektronickej editovateľnej forme vo formáte XLS a základné legislatívne predpisy vo formáte PDF.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch