Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti

Cieľom webinára je naučiť účastníkov správne komunikovať v rôznych situáciách. Budú ukázané rôzne formy prezentácie a účastníci sa naučia zvládať stres z prezentácie.

Cieľovou skupinou sú manažéri firiem, pracovníci oddelení ľudských zdrojov (HR) a pracovníci styku s klientmi alebo verejnosťou.

Jednodňový webinár od 09,00 do cca 14,00 (čas ukončenia je v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
21.06.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Komunikácia
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 • Komunikácia jej sféry a druhy s osobitným zameraním na komunikáciu v organizáciách.
 • Komunikačný efekt.
 • Bariéry a motivátory komunikácie – Niektoré kultúrne aspekty komunikácie – jazyk, sociálna diferenciácia, kultúra, hodnoty, vzorce správania.
 • Efektívne stratégie a taktiky v komunikačnom procese.
 • Tvorba komunikačného obsahu a komunikačný efekt.
 • Komunikácia v konkrétnom prostredí. Aby sme mohli komunikovať, musia si nás všimnúť.
 • Komunikačné kanály – Charakteristiky komunikačných kanálov – možnosti vzájomných kombinácii komunikačných kanálov.
 • Komunikujeme aj keď mlčíme – Problematika nepriamej komunikácie (imidž, prostredie, neverbálna komunikácia).
 • Asertívna komunikácia.
 • Aktívne počúvanie.
 • Niektoré aktuálne trendy v „komunikácii“, manipulácia, propaganda, skrytá reklama, brainwasching, a pod., využívané aj v trhovom prostredí.
 • Komunikačné technológie, bezpečnosť komunikácie a manažment výsledkov komunikačného procesu.
 • Niektoré špecifické komunikačné cesty: internet – webová komunikácia, sociálne média, maily, telefonovanie, reklama, využívanie audiovizuálnych a printových médií, reklama a guerila marketing.
 • Nástrahy mediálnej komunikácie – stručne o tom ako môžete byť médiami vedome alebo nevedome zneužitý. Zákon o voľnom prístupe k informáciám, o čom musíte a o čom nemusíte novinárom.
 • Krízová komunikácia.
 • Hodnotenie efektivity komunikácie.
 • Prezentácia od A po Z – príprava, štruktúra, ako využiť svoje pozitíva a zakryť negatíva.
 • Práca s auditóriom – zvládanie nepríjemných alebo ťažkých otázok.
 • Zvládanie negatívnych reakcií, zvládanie „zlodejov show“, zvládanie konfliktu s auditóriom – asertivita, ústup, trik, humor, zvládanie špecifických podmienok prezentačného prostredia – priestor, svetlo, technické zariadenia.
 • Vizuálna podpora prezentácie, slajdy a postre.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch