Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Colné konanie pri dovoze a vývoze

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.  Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodný je tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
02.10.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
150 € 180 s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 • základné colné predpisy, dôležité zmeny, pôsobnosť colných predpisov
 • základná colné pojmy a terminológia
 • colné a daňové územia Európskej únie – vysvetlenie osobitostí
 • colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až po ukončenie
 • voľný obeh / vývoz; sprievodné dokumenty a colné vyhlásenia
 • osobitné colné režimy – informatívne
 • druhy dokladov v colnom konaní (účtovné, colné, prepravné, osvedčenia)
 • osobitosti colných konaní v závislosti od druhu dopravy
 • status tovaru / pôvod tovaru – vysvetlenie, rozdiely, uplatňovanie
 • záruky – druhy, zníženie a oslobodenie
 • základy pôvodu tovaru a preferenčné opatrenia Európskej únie
 • diskusia

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch