Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Praktické aplikácie noviel zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Cieľom webinára je na základe skúseností z praxe oboznámiť účastníkov o požiadavkách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a o aktuálnych a pripravovaných zmenách v legislatívnych požiadavkách.

Určený  je pracovníkom zodpovedným za problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, investorom, pracovníkom štátnej správy, konzultačným firmám, obciam a stavebným úradom.

Jednodňový webinár od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Zákon č. 24/ 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení posledných noviel z roku 2017

  • výklad zákona po jeho novelizácii;
  • dopad novely zákona;
  • prepojenie zákona 24/2006 Z.z. na povoľujúce konania;
  • nové prístupy k práci s verejnosťou;
  • skúsenosti z praxe;
  • očakávané zmeny v pripravovanom novom zákone;
  • diskusia – priestor na vaše konkrétne problémy.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch