Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Dobrá písomná komunikácia?

Cieľom webinára je rozšíriť vedomosti účastníkov v oblasti správnej písomnej komunikácie z formálneho, gramatického a štylizačného pohľadu.

Trvanie webinára: od 12,00 do cca 19,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Administratíva
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
90 € 108 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

  • aktualizácia a trendy vo formálnej písomnej a emailovej komunikácii – písanie listov, administratívnych textov a emailov
  • zachovávanie normy oficiálnej korešpondencie
  • zákonitosti písomnej komunikácie
  • rámcové zložky – oslovenie, hlavička, obálky, adresa, úvodné a záverečné časti, atď.
  • odstraňovanie frekventovaných chýb, posilňovanie gramaticky správnych a spisovných výrazov
  • posilňovanie správneho výberu slov
  • slovná zásoba (spisovné, nespisovné výrazy, variabilita vo vyjadrovaní), práca s elektronickými slovníkmi
  • základné formuly v písomnej komunikácii (frázy, slovné spojenia atď.)
  • zásady správnej štylizácie (veta, súvetie, nadväzovanie viet, súdržnosť textu)
  • tvorenie jasných a formálne i jazykovo správnych listov – tvorba vlastného textu

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch