VIK vzdelávanie kurzy školenia semináre
Sídlo: Jadrová 19, 821 02 Bratislava
Miesto konania kurzov: Záhradnícka 51, 821 07 Bratislava
Mobil: 0911 334 598
Tel/Fax: 02 4341 4421

Vitajte na stránkach VIK s.r.o.

NOVINKY V NAŠEJ PONUKEFiremná komunikácia

Colný kódex únie a zmeny colných predpisov k 01.05.2016

Aktuálne zmeny colných predpisov k 1.5.2016

Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb

Starostlivosť o firemné doklady a dokumenty, registratúra a archív a podstatné zmeny v starostlivosti o firemné doklady od 01.11.2015

VODY - Nakladanie s vodami a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

Intenzívny kurz nemeckej obchodnej korešpondencie

Termíny všetkých našich podujatí nájdete v sekcii AKTUÁLNE TERMÍNYVIK s.r.o. sa zaoberá poskytovaním vzdelávacích služieb.
Naše vzdelávacie programy sú pre všetky vekové kategórie so všestrannou náplňou vzdelávania.

Organizujeme kurzy, školenia, semináre pre podnikateľov, širokú verejnosť a pre všetkých tých, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti.

Školenia sú prioritne organizované pre menší počet účastníkov (do 10), preto je v rámci nich vytvorený priestor aj pre riešenie individuálnych otázok a problémov.

Pri účasti viacerých pracovníkov z jednej organizácie na kurze, ponúkame CENOVÉ ZĽAVY.V oblasti cudzích jazykov ponúkame krátkodobé aj dlhodobé jazykové kurzy a komplexné jazykové vzdelávanie až po kurz k vykonaniu štátnej záverečnej skúšky.
Stiahnite si Prihlasovací formulár pre všetky naše vzdelávacie programy.

Medzi naše priority patrí:
- Pripraviť na vysokej odbornej úrovni klientov tak, aby obstáli v silnej konkurencií.
- Zabezpečiť vzdelávacie aktivity na vysokej odbornej úrovni.

Teoretické a odborné vedomosti získavajú naši klienti od odborných pedagógov pôsobiacich na rôznych vysokých školách a odborných konzultantov z praxe.
Radi Vás privítame ako nášho klienta!


MAPA STRÁNOK
© 2016 VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre