Vyhľadávanie

+

Webináre

Webináre umožňujú vzdelávanie na diaľku, formou konferenčného hovoru cez internet.

Hardwardové požiadavky:

Na Vašej strane je k účasti na webinári potrebné minimálne technické vybavenie spočívajúce v primeranom počítači, tablete, v krajnom prípade aj smartfóne, s dostatočným pripojením na internet. Pre vzájomnú komunikáciu je nutné vybavenie pre hlasovú komunikáciu (reproduktor, mikrofón – vhodné je použitie slúchadiel s mikrofónom, v núdzi poslúžia tiež slúchadlá z handsfree príslušenstva ku smartfónom). Vybavenie webovou kamerou na Vašej strane nie je potrebné.

 

Softwarové požiadavky:

Webináre uskutočňujeme na platforme konferenčného systému ZOOM. Tento konferenčný systém je plne kompatibilný s internetovými prehliadačmi Google Chrome, Mozilla Thunderbird a Microsoft Edge.

Na webinár (konferenčný hovor) sa prihlásite cez rozhranie Vášho prehliadača jednoduchým kliknutím na odkaz (link), ktorý od nás dostanete pred webinárom e-mailom. (Postup je uvedený v ďalšom texte.)

POZOR: Pri používaní klienta ZOOM pod operačným systémom WINDOWS je nutné v nastaveniach WINDOWS povoliť aplikácii ZOOM používanie audia!!! Na toto je nutné mať administrátorské práva pre správu WINDOWS!!!

 

Ako sa prihlásiť na webinár?

V prípade, že máte záujem o niektorý za našich webinárov, prosíme Vás o vyplnenie on-line prihlášky na našej stránke, alebo v prípade, že Vám prišla ponuka mailom v rámci rozosielania ponúk podľa nášho distribučného zoznamu, vyplňte prihlášku priloženú k e-mailu a pošlite nám ju na adresu vik@vik.sk.

Upozornenie: Ak sa prihlasujete cez on-line prihlášku na našej stránke, je možné jednou prihláškou prihlásiť aj viacerých účastníkov. Po vyplnení prihlášky je potrebné tiež potvrdiť položky “Súhlasím so spracovaním osobných údajov…” a “Súhlasím so zasielaním informácií o školeniach”. Bez potvrdenia týchto položiek nie je možné prihlášku odoslať.

 Prijatie prihlášky Vám následne potvrdíme mailom.

 

Ako sa pripojiť k webináru?

Pred samotným webinárom Vám pošleme na Vašu e-mailovú adresu správu v ktorej bude uvedený link na webinár, na ktorý stačí kliknúť a cez internetový prehliadač sa pripojíte priamo na stránku webinára.

V prípade, že si sami spustíte webovské rozhranie na adrese ZOOM-u, zobrazí sa stránka pre prihlásenie na webinár pomocou jeho čísla (Meeting ID or Personal Link Name) a stlačiť možnosť na pripojenie sa k webináru (Join). Číslo (ID) webinára, ako aj heslo (Password) k nemu budú rovnako uvedené v e-mailovej správe.

Pri pripojení sa na webinár pre zapnutie mikrofónu a reproduktorov zvoľte možnosť “Join with computer audio”.

POZOR: Pri používaní klienta ZOOM pod operačným systémom WINDOWS je nutné v nastaveniach WINDOWS povoliť aplikácii ZOOM používanie audia!!! Na toto je nutné mať administrátorské práva pre správu WINDOWS!!!

 

Priebeh webinára

Ak je to k webináru potrebné, podkladné materiály Vám budú poslané mailom v predstihu.

Webinár sa štandardne začína o 09:00 hodine (v prípade iného času začiatku, budete na to individuálne upozornený), pripojiť sa k nemu vyššie uvedeným spôsobom je možné o pol hodiny skôr.

Štandardne je celodenný webinár časovo rozdelený na dve časti s obedovou prestávkou, čo je však po dohode s lektorom možné pružne upraviť:

Menšie prestávky počas jednotlivých častí webinára je možné urobiť podľa okolností.

Príslušné štúdijné materiály použité lektorom v rámci webinára (štandardne sú to použité prezentácie vo formáte PDF) Vám budú sprístupnené po uskutočnení webinára.

Rovnako Vám bude poslaná aj faktúra (zálohová aj vyúčtovacia) poslaná dohodnutým spôsobom – sken e-mailom, alebo originály poštou doporučenou zásielkou.