Vyhľadávanie

+

Opatrenia COVID 19

Na základe aktuálneho stavu situácie s výskytom vírusu COVID 19, sme v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, platnou od 16.8.2021.