Vyhľadávanie

+

Opatrenia COVID 19

Na základe aktuálneho stavu situácie s výskytom vírusu COVID 19, sme v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri prezenčných školení pristúpili k nasledujúcim preventívnym opatreniam: