Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru

Webinár sa venuje problematike colného používania colnej a obchodnej databázy TARIC, colnému sadzobníku a postupom pri colnom zatriedení tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie správneho kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby, ale i na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne colné zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov na ktorých je postavené. Naučíme účastníkov správnym postupom, zásadám, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri colnom zatriedení tovaru. Vysvetlíme Vám ako sa dopracovať k správnemu colnému zatriedeniu. Správnym zatriedením predídete riziku porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie.

Cieľovou skupinou sú všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
28.02.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 1. Systém klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode – HS, KN, TARIC – vysvetlenie, význam, použitie
 2. Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra – štruktúra, pravidlá, poznámky, aplikácia
 3. Príklady ako používať pomôcky pri colnom zatriedení
 4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru
 5. Porovnanie a používanie databázy TARIC a Spoločného colného sadzobníka – odporúčania, tipy, príklady
 6. Dodržiavanie základných zásad pre správne colné zatriedenie
 7. Vysvetlenie ako používať interpretačné pravidlá – postup pri zatriedení tovaru
 8. Databáza TARIC SK / TARIC EU – vysvetlenie používania na príkladoch
 9. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZINZ)
 10. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch