Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Nariadenie REACH a CLP, stručný prehľad a pripravované zmeny

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom relevantné informácie o povinnostiach spoločností, termínoch a sankciách vyplývajúcich zo súčasnej platnej chemickej legislatívy, zmenách pre karty bezpečnostných údajov a požiadavkách na karty bezpečnostných údajov.

Cieľovou skupinou sú pracovníci spoločností používajúcich chemikálie – následní užívatelia (najmä pracovníci zodpovední za nákup a predaj chemikálií, príp. bezpečnostní technici, zodpovední manažéri).

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 14,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: Online

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
170 204 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi.

1. Prehľadná informácia o REACH – ciele a rozsah pôsobnosti REACH:

 • význam a vysvetlenie pojmov
 • skupiny látok vyňatých z REACH
 • povinnosti účastníkov dodávateľského reťazca

2. CLP – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

 • termíny a prechodné ustanovenia CLP

3. Následní užívatelia a ich práva a povinnosti

 

4. Karty bezpečnostných údajov a expozičný scenár

 • formát KBÚ podľa nariadenia č.453/2010
 • čo je duálna klasifikáci
 • ako označovať látky a zmesi
 • čo je rozšírená KBÚ (e-KBÚ)
 • čo je expozičný scenár a ako ho kontrolovať
 • princípy klasifikácie chemických látok a zmesí

5. Diskusia

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch