Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – INTRASTAT SK – spravodajská povinnosť pre rok 2024

S účinnosťou od 1.1.2022 prišlo k zásadným zmenám vo vykazovaní hlásení INTRASTAT pri transakciách zo SR voči iným členským štátom Európskej únie a Severného Írska ako aj pri vývoze i dovoze v rámci Únie. Naučíme Vás ako sa správne zorientovať a aplikovať v praxi zásadné zmeny ku ktorým v rámci modernizácie štatistického zisťovania INTRASTAT-SK došlo a boli aktualizované pre rok 2024. Upozorníme Vás na riziká a všetky zmeny, vysvetlíme ich praktickú aplikáciu. Odpovieme na Vaše otázky i po skončení seminára, môžete kontaktovať lektora a konzultovať s ním Vaše konkrétne prípady, či overiť si postupy.

Určený je pracovníkom nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkom, colným deklarantom. Vhodný je tiež pre pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

Vhodný pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Webinár INTRASTAT je zložený z dvoch častí, prvá je úvod do systému a problematiky ako takej a druhá časť je venovaná praktickej činnosti pri vyplňovaní, odosielaní a riešení konkrétnych obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú.

Okrem toho sa dozviete a naučíte ako postupovať pri zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry, tzn. ako správne priradiť kód tovaru podľa colného sadzobníka. Vysvetlenie súvislosti INTRASTAT – EXTRASTAT a veľa iných užitočných informácií pre praktické uplatňovanie pri podávaní štatistických hlásení…napr. aj ako podávať, využívané systémy a ich porovnanie a výhody, nevýhody a pod.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
10.07.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Úvod do INTRASTATU:

 • Colná únia a jednotný trh Európskej únie
 • Zber a kontrola štatistických údajov a pôsobnosť orgánov
 • Podstatné prvky a terminológia Extrastat / INTRASTAT
 • Právny základ INTRASTATU – Únia a SR
 • Predmet hlásení INTRASTAT a tovar a pohyby vyňaté z vykazovania
 • Status tovaru Únie, vysvetlenie, domienka, strata, dôkaz
 • Vznik, zrušenie a zmeny v spravodajskej povinnosti
 • Zmeny v INTRASTAT, formuláre, údaje, prah zásielky, KN
 • Prípady, ktoré sa nevykazujú v INTRASTAT

Praktické riešenia INTRASTATU:

 • Colný sadzobník, zmeny KN, zatriedenie, pomôcky
 • Spôsoby plnenia spravodajskej povinnosti – ako na Colný sadzobník, zmeny KN, zatriedenie, pomôcky
 • Kumulácia údajov v hláseniach – príklady
 • Nulové hlásenie – príklady
 • Trojstranný obchod – príklady
 • Nepriamy vývoz, nepriamy dovoz – oslobodenie od DPH pri dodaní do iného čl. štátu
 • Vykazovanie spracovania a opráv tovaru – príklady
 • Vykazovanie vrátenia a náhrady za tovar – príklady
 • Vykazovanie rozložené zásielky, odpad, software – vysvetlenie
 • Predaj tovaru na diaľku – príklady
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch