Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Diplomatický protokol Slovenskej republiky

Cieľom webinára je zvýšiť kvalifikáciu účastníkov v  oblasti diplomatického protokolu so špecifickým zameraním na diplomatický protokol SR; prehĺbiť poznatky z oblasti spoločenskej etikety o pravidlá spoločenského správania aplikované v SR v nasledujúcich bodoch:

 • zvýšiť kvalifikáciu účastníkov kurzu v oblasti diplomatického protokolu so špecifickým zameraním na diplomatický protokol Slovenskej republiky;
 • prehĺbiť poznatky z oblasti spoločenskej etikety o pravidlá spoločenského správania aplikované na Slovensku;
 • štandardnou súčasťou kurzu pre diplomatické misie na Slovensku je úvodná časť zameraná na prezentáciu administratívno-politického a územno-správneho systému Slovenskej republiky.

Obsah webinára je možné individuálne modifikovať podľa špecifík a požiadaviek zadávateľa a je ho možné absolvovať v slovenskom, anglickom, resp. v nemeckom jazyku.

Jednodňový webinár od 09,00 do cca 14,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Komunikácia
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Politický systém Slovenskej republiky

 • zákonodarná moc (Národná rada Slovenskej republiky);
 • výkonná moc (Prezident Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky);
 • súdna moc (Najvyšší súd, Ústavný súd);
 • územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky (Vyššie územné celky);
 • ďalšie dôležité inštitúcie a orgány Slovenskej republiky.

Diplomatický protokol Slovenskej republiky 

 • odborná terminológia;
 • história, vývoj, poslanie a význam diplomatického protokolu;
 • prednostné protokolárne poradie v diplomatickej praxi;
 • pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike;
 • návštevy cudzích štátnych predstaviteľov v SR a návštevy štátnych predstaviteľov SR v zahraničí;
 • protokolárne formality diplomatov;
 • inštitucionálna pozícia, kompetencie a úlohy Diplomatického protokolu MZV SR;
 • úlohy a kompetencie iných ústredných orgánov štátu v oblasti diplomatického protokolu (Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Kancelária NR SR, rezortné ministerstvá).

Etiketa

 • zásady spoločenskej etikety (pravidlá spoločenskej významnosti, pozdrav, podanie ruky, oslovovanie najvyšších štátnych predstaviteľov v písomnom a ústnom styku, tituly, tykanie a vykanie, dary a pod.);
 • organizácia spoločenských podujatí (recepcia, raut, koktail, pracovný obed, večera a pod.);
 • zasadací poriadok;
 • telefonický kontakt;
 • písomná a elektronická komunikácia;
 • prijímanie pracovných návštev.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch

  [recaptcha]