Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2022/2023

Webinár je zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie klasifikácie tovarov , harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné pravidlá a tovary, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne 2019/2020 a sú účinné od 1.1.2023.

Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2020. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému 2018, dohodu ITA (o postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie. Zmena kombinovanej nomenklatúry je tentoraz rozsiahlejšia ako v predchádzajúcich rokoch.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodný tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,30 hod. (čas ukončenia závisí od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1776

 • Kombinovaná nomenklatúra (ďalej len KN) ako nástroj klasifikácie tovarov – význam, štruktúra, členenie podľa tried a kapitol
 • Legislatívny základ medzinárodný a únijný pre HS a KN
 • Používanie KN v štatistike INTRASTAT a colných vyhláseniach
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1776, ktorým sa mení príloha I k nariad­eniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 • Interpretácia nomenklatúry – výklad všeobecných pravidiel na interpretáciu KN – sú právne záväzné a stanovujú systém pre zatriedenie tovarov
 • Vvysvetlivky ku KN EÚ – publikované v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku
 • Vysvetlenie KN a jej obsahu:
  • predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá klasifikácie, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.)
  • opisy tovaru
  • poznámky k triedam a kapitolám
  • colné sadzby – colné záväzky EÚ vo WTO a niektoré autonómne clá EÚ
  • doplnkové jednotky
  • súbor príloh týkajúcich sa ciel (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný systém kódovania (kapitoly 98 a 99)
  • každá podpoložka KN sa nazýva „číselný znak KN“. Má osemmiestny číselný kód, za ktorým nasleduje opis a colná sadzba , prípadne doplnková jednotka
 • Colné sadzby – vysvetlenie aplikácie (štandardná, valorická, špecifická, kombinovaná)
 • Ako postupovať – praktické príklady colného zatriedenia, výklad k postupu a jeho opis, príklad výpočtu colného dlhu pri dovoze
 • Vysvetlenie zmien v colnom sadzobníku – korelačná tabuľka KN 2020 – 2021, porovnanie, vysvetlenie
 • Príklady ako vyhľadať zmeny a informácie pre aplikačnú prax
 • Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch