Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne

Cieľom webinára je oboznámenie účastníkov so zavedením viacerých dôležitých zmien, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia a zjednodušenie colných formalít a s časovým plánom zavedenia zmien v colnom konaní.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, vhodné tiež pre advokátov, poradcov, či manažérov.

Jednodňový webinár od 09,00 do cca 14,00 (čas ukončenia je v závislosti od rozsahu diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: On-line

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Zmeny v legislatíve SR v oblasti colných predpisov, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia, zjednodušenie colných formalít, zjednodušené colné predpisy. Webminár je zameraný na tieto problematiky:

 • colné zastúpenie, schválený hospodársky subjekt
 • uplatňovanie colných predpisov
 • sankcie a odvolania
 • kontrola tovaru
 • uchovávanie dokladov, informácií
 • poplatky a náklady, spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru
 • nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru, colná hodnota tovaru
 • vznik a zánik colného dlhu, záruka poskytnutá na colný dlh, vyberanie a platenie cla, vrátenie, odpustenie dovozného / vývozného cla
 • vstup tovaru na colné územie Spoločenstva
 • predloženie, vykládka, prehliadka tovaru, tovar prepravovaný v colnom režime tranzit, prepustenie tovaru do colného režimu, štatút tovaru Spoločenstva
 • štandardné / zjednodušené colné vyhlásenia
 • overovanie a prepustenie tovaru, nakladanie s tovarom, prepustenie do voľného obehu, oslobodenie od dovozného cla
 • colné režimy a colne schválené použitie

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch