Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Colná problematika v logistike

Cieľom webinára je získanie základnej orientácie v colnej problematike. Pochopenie dôležitých pojmov, ich významu, a obsahu, druhoch colných režimov, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučiť sa ako eliminovať možné riziká. Zdôraznenie osobitosti colného konania u všetkých druhoch dopravy.

Cieľovou skupinou sú pracovníci v logistike, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, manažéri v doprave a logistike, ale aj obchodníci, pre nákup a predaj. Taktiež pracovníci, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a vybavovaní zásielok.

Jednodňový webinár od 09:00 do cca 15:30 hod. (čas ukončenia je v závislosti od rozsahu diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
31.07.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 • Základné colné predpisy
 • Colné a daňové územia Európskej únie
 • Terminológia
 • Colné konanie a jeho priebeh
 • Colné režimy
 • Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty – dovoz, vývoz , tranzit (písomné, elektronické, ústne, iným spôsobom)
 • Druhy dokladov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná – námorná, vnútrozemská riečna, poštová, preprava potrubím vedením)
 • Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)
 • Pôvod tovaru, pravidlá, preukazovanie, osvedčenia.
 • Zmluvné a autonómne preferencie
 • Aktuálne zmeny colných predpisov

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch