Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Aktuálne colné predpisy 2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi colnými predpismi komunitárnymi a národnými. Získate poznatky na základe ktorých budete schopní správne pôsobiť v rámci logistiky Vašej firmy. Zvládnete zmeny v procesoch a postupoch,
včas zakomponujete tieto postupy do Vášho systému, prípadne požiadate o zmenu povolení, či vydanie nových povolení. Zabezpečte preškolenie Vašich pracovníkov z aktuálnych colných predpisov. Eliminujte tak prípadné sankcie za colné delikty, ktoré Vám zbytočne zvyšujú náklady a zvyšujú nedaňovo uznateľné položky, súčasne znižujú efektivitu colného konania, či kredibilitu firmy.

Webinár je určený colným deklarantom, colným zástupcom, pracovníkom logistiky, zasielateľom, prepravcom, obchodníkom, nákupcom a predajcom. Vhodný je tiež pre pracovníkov logistiky a schválené hospodárske subjekty pre preškolenie vlastných pracovníkov v rámci odbornej spôsobilosti.

Trvanie webinára: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
26.06.2024
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 • Prehľad hierarchie a aktuálnych colných predpisov EÚ a SR v roku 2023
 • Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov
 • Európska únia ako colná únia a jej colné a daňové územia
 • Procesné postavenie účastníkov podľa colných predpisov a ich zodpovednosť, zastúpenie, sankcie
 • Klasifikácia tovarov, HS, KN a spoločný colný sadzobník, TARIC, zatriedenie tovaru
 • Podstatné state z pôvodu tovaru a colnej hodnoty
 • Colný dlh – jeho určenie, výpočet, záruky, platba, vznik a zánik
 • Podmienky režimu tranzit, predloženie tovaru, dočasné uskladnenie
 • Colné režimy – vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 • Štandardné a zjednodušené postupy v colnom konaní – význam, vysvetlenie, praktické použitie
 • Oslobodenie tovaru od cla tovaru pri dovoze
 • Elektronické colné systémy, zavádzanie, zjednodušenia formalít
 • Pripravované zmeny colných predpisov
 • Diskusia

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch