Vyhľadávanie

+

Energetická efektívnosť podnikov a budov – energetické audity

Od 1.1.2021 je v platnosti významná zmena podmienok pre výstavbu budov na Slovensku. Už nemožno skolaudovať inú ako budovu energetickej triedy A0!. Ak ste sa ešte nestihli zoznámiť a pripraviť sa na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, je najvyšší čas.

Podľa platnej legislatívy pre energetickú efektívnosť na Slovensku – zákona č. 321/2014 Z. z. zosúladeného s legislatívou EÚ je stanovená povinnosť pre všetky veľké podniky každé štyri roky zrealizovať energetický audit podniku.

Ak ste veľký podnik a nemáte alebo sa končí platnosť energetického audituvlastníkom alebo prevádzkovateľom budov či developerom, máte záujem nájsť vhodný eurofondový operačný program pre Váš energeticky efektívny a ekologický projekt, pripravili sme pre Vás školenie, cieľom ktorého je poskytnúť informácie o energetickej efektívnosti podnikov, o povinnostiach subjektov vo vzťahu k energetickým auditom a certifikácii budov.

Cieľom kurzu je preto poskytnúť najnovšie informácie o energetickej efektívnosti podnikov a budov, o povinnostiach subjektov vo vzťahu k energetickým auditom a certifikácii budov.

Kurz je určený pracovníkom správy budov a manažérom zodpovedným za energetiku a ekonomiku spoločností.

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 16,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Tento kurz je súčasne prístupný aj formou webinára.

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Energetika
Správa budov
168 € 201,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

1. Energetická efektívnosť a jej význam

 • Podpora EE a legislatíva na úrovni EÚ a SR
 • Smernice, vyhlášky a zákony o energetickej hospodárnosti budov
 • Nová legislatíva pre energetickú efektívnosť podnikov
 • Nový platný zákon a vyhlášky o ENEF

2. Energetické audity podnikov
Zákon o energetickej efektívnosti č. 321/2014
Postup a obsah EA podľa novej vyhlášky č. 179/2015 Z. z.:

 • Identifikácia predmetu EA
 • Zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu
 • Návrh opatrení
 • Ekonomické a environmentálne hodnotenie opatrení
 • Odporučenie optimálneho variantu
 • Spracovanie písomnej správy
 • Spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

3. Energetická hospodárnosť budov

– ECB – Energetická certifikácia budov

Čo je energetický certifikát, jeho zmysel a význam
Legislatíva vzťahujúca sa na energetický certifikát budovy
Kategórie budov
Povinnosti vlastníka budovy v oblasti EC
Podnikanie v oblasti EC
Obsah EC
Podklady na spracovanie EC
Postup spracovania EC:

 • fotodokumentácia
 • kontrola projektovej dokumentácie
 • Výpočet certifikátu
 • Hodnotenie a vyhotovenie certifikátu

Pokuty a právne delikty, štátny dozor
Termovízia
Skúsenosti s ECB
Porovnanie EA a ECB

4. Energetické audity investičných projektov a prevádzok v priemysle i energetike so zameraním sa na OZE

 • Identifikácia predmetu Energetického Auditu a opis lokality
 • Zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu
 • Podmienky nakupovanej energie
 • Hlavné technologické zariadenie
 • Rozvody energie
 • Základná ročná bilancia spotreby a výroby energie
 • Spotreba energie v hlavnom technologickom zariadení
 • Návrh investičných variantov projektu
 • Optimálny resp. pesimistický investičný variant opatrení
 • Záverečné hodnotenie a odporúčania
 • Príklady hodnotiacich auditov

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch