VIK vzdelávanie kurzy školenia semináre
Sídlo: Jadrová 19, 821 02 Bratislava
Miesto konania kurzov: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Mobil: 0911 334 598
Tel/Fax: 02 4341 4421

Vzdelávacie programy, kurzy, semináre

  

+ Administratíva

+ Jazykové

+ Komunikácia

+ Logistika

+ Manažérstvo, audity

+ Právo

+ Správa budov

+ Životné prostredie

MAPA STRÁNOK
© 2006 - 2017 VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre