Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Riadenie a vedenie ľudí

Účastníci webinára sa dozvedia, ako zvládnuť neraz protichodné postoje jednotlivcov či skupín pri napĺňaní strategických rozhodnutí – direktívne riadiť, alebo inšpirujúco viesť a motivovať.

Určený je predovšetkým manažérom firiem a pracovníkom oddelení ľudských zdrojov (HR).

Jednodňový webinár od 08,30 do cca 14,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
17.12.2021
Kategória
Aktuálne termíny
Manažérstvo, audity
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

 • Riadenie alebo vedenie.
 • Čo je riadenie?
 • Ako realizovať riadenie ľudských zdrojov?
 • Čo je vedenie?
 • Základné typy vedenia.
 • Líder alebo manažér?
 • Vodcovstvo – leadership, podstata – znaky.
 • Líder a ľudské zdroje – možný konflikt alebo úspešná spolupráca.
 • Uspokojovanie potrieb ľudských zdrojov.
 • Analýza kompatibility osobnosti s potrebami organizácie.
 • Vplyv organizačnej kultúry na integráciu ľudských zdrojov v organizácii.
 • Problémy motivácie a lojality.
 • Koučovanie, mentorovanie a supervízia ľudských zdrojov lídrom.
 • Zapájanie ľudských zdrojov – preberanie úloh, zodpovednosti a iniciatívy.
 • Budovanie projektových tímov.
 • Plánovanie kapacity ľudských zdrojov.
 • Manažment skupín a tímov.
 • Konflikty v tímoch a ich riešenie.
 • Zápas s vyhorením.
 • Eliminácia šikanovania na pracovisku.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch