Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Praktické aplikácie noviel zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Aktualizovaný webinár

Cieľom je oboznámiť účastníkov s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z. z.) a s aktuálnymi a pripravovanými zmenami v zákone o IPKZ a v stavebnom zákone.

Určený je pracovníkom zodpovedajúcich za problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, investorom, projektantom, pracovníkom štátnej správy, konzultačným firmám, obciam a stavebným úradom.

Lektorom je dlhoročný pracovník v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Má tak teoretické, ako i praktické skúsenosti. Je spoluautorom zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti.

Aktualizovaný celodenný webinár od 09,00 do cca 15,00 (čas ukončenia je v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
07.03.2023
Kategória
Aktuálne termíny
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Zákon č. 24/ 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení posledných noviel:

 • výklad zákona č. 24/ 2006 Z. z. (EIA);
 • legislatívny rámec pripravovanej nového zákona o posudzovaní vplyvov;
 • prepojenie zákona č. 24/2006 Z. z. na povoľujúce konania (IPKZ, stavebný zákon);
 • práca s verejnosťou;
 • skúsenosti z praxe;
 • očakávané zmeny v pripravovanom novom zákone;
 • diskusia – priestor na vaše konkrétne problémy.

Prihláška na kurz

  Kontaktný formulár

  V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

  ID kurzu:

  Zvolený kurz:

  Meno*

  E-mail*

  Telefón (pokiaľ možno mobilný)

  Doplňujúca otázka

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
  Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch

  [recaptcha]