Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Povinnosti prevádzkovateľa stredného a veľkého zdroja znečistenia ovzdušia a ich pripravované zmeny

Získanie informácií o povinnostiach a ich pripravovaných zmenách prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných a nevýrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.

Jednodňový webinár od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: On-line

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Energetika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Správa budov
Životné prostredie
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

  • Zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho členenie na zariadenia a priraďovanie emisných limitov pre jednotlivé zariadenia v rámci zdroja – vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z v znení neskorších predpisov (zmeny účinné od 19.12.2017).
  • Povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia – zákon NR SR č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmeny účinné od 1.1.2018).
  • Spôsoby preukazovania plnenia emisných požiadaviek a monitorovanie emisií – vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov (zmeny účinné od 19.12.2017).
  • Ročné hlásenia a výpočet ročného poplatku – NEIS a elektronická verzia webNEIS.
  • Pripravované zmeny v povinnostiach prevádzkovateľov zdroja znečistenia ovzdušia.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch