Vyhľadávanie

+

Webinár – Plnenie právnych požiadaviek ochrany životného prostredia organizácie

Cieľom webinára je oboznámiť sa s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.

Cieľovou skupinou sú:

  • Environmentálni manažéri v podnikoch a organizáciách
  • Interní audítori v organizáciách so zavedeným alebo pripravovaným systémom environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS
  • Audítori certifikačných spoločností akreditovaných pre certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Jednodňový webinár od 09:00 do cca 15:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
07.12.2021
Kategória
Aktuálne termíny
Životné prostredie
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

  • Základné informácie o princípoch environmentálnej legislatívy v Slovenskej republike a Európskej únii
  • Všeobecne záväzné predpisy ochrany životného prostredia
  • Vodné hospodárstvo organizácie, ochrana akosti vôd a ich racionálneho využívania
  • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • Odpadové hospodárstvo a obaly
  • Environmentálne škody, prevencia závažných priemyselných havárií , IPKZ, ochrana prírody a krajiny a ďalšie súvisiace environmentálne predpisy

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch