Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Evidenčné a ohlasovacie povinnosti pôvodcu odpadov

Cieľom kurzu je na ukážke vysvetliť účastníkom krok za krokom správny spôsob vedenia evidenčného listu odpadu a spôsob spracovania a podania Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa aktuálneho znenia vyhlášky č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

Kurz je určený pracovníkom spoločností, ktoré sú pôvodcami odpadov, ktorí sú zodpovední za nakladanie s odpadmi, podnikovým ekológom, manažérom.

Vhodný je pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Trvanie kurzu: od 09,00 do cca 12,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté študijné podklady a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Miesto konania: Online

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
03.02.2022
Kategória
Aktuálne termíny
Životné prostredie
70 € 84 € s DPH
Prihláška na kurz

V zmysle aktuálnej legislatívy pre oblasť odpadového hospodárstva rozoberieme:

  • Relevantné legislatívne predpisy.
  • Kto a ako vedie evidenciu odpadov.
  • Kedy a komu sa podáva aj ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom.
  • Základné pravidlá pre evidenciu a ohlasovanie odpadov.
  • Správny spôsob vedenia evidenčných listov odpadov
  • Spracovanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ktoré sa poskytuje orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
  • ISOH a čo ďalej?

Súčasťou poskytnutých podkladov sú tlačivá evidenčného listu odpadov a ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi v elektronickej editovateľnej forme vo formáte XLS a základné legislatívne predpisy vo formáte PDF.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch