Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Dodávateľské vyhlásenia pri pôvode tovaru, ich vystavenie a používanie

Webinár sa venuje problematike vystavovania a vydávania vyhlásení dodávateľov k pôvodu tovaru, ich správneho vystavenia, ich druhov a správneho použitia v súlade s platnými colnými predpismi. Predstavíme Vám vzory dodávateľských vyhlásení, ich náležitosti, chyby pri vyplnení, či dôvody pre ich neuznanie, či neplatnosť. Taktiež Vás oboznámime s otázkami následnej verifikácie vyhlásení dodávateľov.

Jednodňový webinár (od 09,00 do cca 15,00 v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: Online

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
29.06.2022
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

  1. Vysvetlenie účelu vyhlásení dodávateľov (čl. 61 VNK CKÚ).
  2. Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne.
  3. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK CKÚ k pôvodu tovaru (výroba, materiál, výrobok, kumulácia, hodnota materiálov, cena zo závodu, maximálny obsah nepôvodných materiálov, zásielka, registrovaný vývozca, vyhlásenie o pôvode.
  4. Druhy dokladov použité pri vyhotovení dodávateľa – vysvetlenie s uvedením príkladov.
  5. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK CKÚ) – platnosť, zásady vyhotovenia aj spätne.
  6. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (č. 63 a prílohy 22-15 až 22-18), najčastejšie chyby.
  7. Signovanie (označovanie a podpisovanie) vyhlásení dodávateľa správnym spôsobom.
  8. Kontrola, neplatnosť vyhlásení dodávateľov – lehoty a doloženie INF 4 (čl. 64, 66 VNK CKÚ).
  9. Diskusia, otázky a odpovede.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch