Vyhľadávanie

+

WEBINÁR – Colný deklarant – 3 moduly (Trojdňový webinár)

Komplexná príprava na zodpovedný výkon funkcie colného deklaranta.

Webinár je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých pracovníkov colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných alebo deklaračných firiem.

ZÁVEREČNÝ CERTIFIKÁT – Na základe záverečnej skúšky po absolvovaní všetkých troch modulov vydávame osvedčenie o absolvovaní školenia.

Trojdňový webinár, kde je každý deň prednášaný samostatný modul.

Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne. Cena samostatného modulu je 150 € bez DPH (180 € vrátane DPH). V prípade, že nemáte záujem o absolvovanie celého kurzu, ale iba o niektorý modul, uveďte to v prihláške.

Trvanie webinára: Každý deň od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Miesto konania: On-line

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám včas oznámime.

Ako to celé prebieha nájdete popísané tu.

Termín
Trojdňový webinár 7.7. až 9.7.2020
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
405 € 486 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah webinára

Každý deň je prednášaný samostatný modul.
Jednotlivé moduly je možné absolvovať aj samostatne.
Cena samostatného modulu je 150 € bez DPH (180 € vrátane DPH).

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ a SR, colné konanie

 •  EÚ ako colná únia a jednotný trh- terminológia a základné colné predpisy
 •  colné schválené určenie alebo použitie a colné režimy
 •  colný dlh – vznik, zánik, vymeranie, výber, platba, zabezpečenie
 •  zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie

2. modul – Colnotarifné zatriedenie tovaru, colný sadzobník , TARIC, pôvod tovaru

 • spoločný colný sadzobník, členenie, obsah, poznámky, používanie- používanie databázy TARIC SK a EÚ, vyhľadávanie, kalkulačný modul, príklady
 • klasifikácia tovarov, Harmonizovaný systém, Kombinovaná nomenklatúra
 • colnotarifné zatriedenie tovaru, uplatňovanie pravidiel, príklady
 • colná hodnota a základy pôvodu tovaru

 

3. modul – Colná problematika v praxi

 • pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • elektronické colné konanie, náležitosti, priebeh, uplatňovanie
 • zjednodušené postupy v colnom konaní
 • aktuálne a očakávané zmeny colných predpisov (informatívne)
 • záver
 • diskusia, užitočné weby a informácie
 • skúška a vydanie osvedčenia o absolvovaní školenia (pre absolventov všetkých troch modulov)

ZÁVEREČNÝ CERTIFIKÁT

Na základe záverečnej skúšky po absolvovaní všetkých troch modulov vydávame osvedčenie o absolvovaní školenia.

V prípade, že nemáte záujem o absolvovanie celého kurzu, ale iba o niektorý modul, uveďte to v prihláške.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch