Vyhľadávanie

+

Správa registratúry a archív organizácie

Získanie  odbornosti pre správu registratúry a záznamov organizácie v zmysle platných právnych predpisov a poslednej zmeny, ktorá je účinná od 1.11.2015 a priniesla novinky v povinnosti vypracovania registratúrnych poriadkov, registratúrnych plánov a vyraďovania dokumentov.

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí majú zabezpečovať správu registratúry, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a archívnych dokumentov organizácie.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 16:00 hod. (v závislosti od diskusie)

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Administratíva
Právo
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

  • registratúra a archív,
  • zákonné povinnosti upravujúce tvorbu, evidenciu a uchovávanie dokladov a dokumentov firmy, vrátane noviniek účinných od 1.11.2015,
  • registratúrny plán a poriadok, ich vypracovanie a osoby ktoré tieto doklady musia mať od 1.11.2015,
  • starostlivosť o firemné doklady a dokumenty, manipulácia so záznamami a spismi, hodnotenie záznamov,
  • registratúrne stredisko, podmienky skladovania dokumentov,
  • vyraďovanie dokumentov a ich likvidácia od 1.11.2015,
  • iné zákonné povinnosti v súvislosti s registratúrou a jej správou,
  • otázky a odpovede.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch