Vyhľadávanie

+

Riadenie a vedenie ľudí

Účastníci kurzu sa dozvedia, ako zvládnuť neraz protichodné postoje jednotlivcov či skupín pri napĺňaní strategických rozhodnutí – direktívne riadiť, alebo inšpirujúco viesť a motivovať.

Určený je predovšetkým manažérom firiem a pracovníkom oddelení ľudských zdrojov (HR).

Jednodňové školenie od 09:00 do cca 14:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
06.11.2020
Kategória
Aktuálne termíny
Manažérstvo, audity
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

 • Riadenie alebo vedenie
 • Čo je riadenie?
 • Ako realizovať riadenie ľudských zdrojov?
 • Čo je vedenie?
 • Základné typy vedenia
 • Líder alebo manažér?
 • Vodcovstvo – leadership, podstata – znaky
 • Líder a ľudské zdroje – možný konflikt alebo úspešná spolupráca
 • Uspokojovanie potrieb ľudských zdrojov
 • Analýza kompatibility osobnosti s potrebami organizácie
 • Vplyv organizačnej kultúry na integráciu ľudských zdrojov v organizácii
 • Problémy motivácie a lojality
 • Koučovanie, mentorovanie a supervízia ľudských zdrojov lídrom
 • Zapájanie ľudských zdrojov – preberanie úloh, zodpovednosti a iniciatívy
 • Budovanie projektových tímov
 • Plánovanie kapacity ľudských zdrojov
 • Manažment skupín a tímov
 • Konflikty v tímoch a ich riešenie
 • Zápas s vyhorením
 • Eliminácia šikanovania na pracovisku.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch