Vyhľadávanie

+

REACH – chemická legislatíva z pohľadu následných užívateľov

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom relevantné informácie o povinnostiach spoločností, termínoch a sankciách vyplývajúcich zo súčasnej platnej chemickej legislatívy, zmenách pre karty bezpečnostných údajov a požiadavkách na karty bezpečnostných údajov.

Cieľovou skupinou sú pracovníci spoločností používajúcich chemikálie – následní užívatelia (najmä pracovníci zodpovední za nákup a predaj chemikálií, príp. bezpečnostní technici, zodpovední manažéri).

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 15,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
170 € 204 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi.

1. Prehľadná informácia o REACH – ciele a rozsah pôsobnosti REACH – pojmy:

  • ich význam a vysvetlenie
  • skupiny látok vyňatých z REACH
  • povinnosti účastníkov dodávateľského reťazca

2. CLP – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

  • termíny a prechodné ustanovenia CLP

3. Následní užívatelia a ich práva a povinnosti

 

4. Karty bezpečnostných údajov a expozičný scenár

  • nový formát KBÚ podľa nariadenia č.453/2010
  • čo je duálna klasifikáci
  • ako označovať látky a zmesi
  • čo je rozšírená KBÚ (e-KBÚ)
  • čo je expozičný scenár a ako ho kontrolovať
  • princípy klasifikácie chemických látok a zmesí

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch