Vyhľadávanie

+

Príprava úradných textov a korešpondencie z pohľadu slovenského jazyka

Cieľom školenia je zvýšiť kvalifikáciu účastníkov kurzu v  oblasti prípravy úradnej komunikácie, rozšíriť vedomosti účastníkov v oblasti vybraných problémov gramatiky slovenského jazyka so zameraním na najčastejšie sa vyskytujúce chyby v písomnostiach, získanie praktických skúseností v príprave textov a korešpondencií formou tréningov a praktických cvičení.

Cieľovou skupinou sú pracovníci administratívy štátnych inštitúcií a súkromných spoločností.

Jednodňové školenie od 09:30 do cca 14:30 hod. (čas ukončenia v závislosti od diskusie)

Maximálny počet účastníkov je 12, preto je vytvorený dostatočný priestor aj pre riešenie individuálnych otázok.

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Toto školenie u nás doteraz absolvovalo cca 55 účastníkov.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Termín
12.02.2020
Kategória
Administratíva
Aktuálne termíny
125 € 150 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

 • Typy úradných písomností, ich charakteristika, požadovaná forma a znaky (vzory: pozvánka, žiadosť, pozývací list, interné oznámenie, obežník, pozvánka, zápisnica a pod.)
  • práca s konkrétnym textom, vyhľadávanie špecifických znakov danej písomnosti, fixácia formy
 • Jednotlivé časti administratívneho textu
  • úvodné časti (adresa, dopravné a doručovacie údaje, odvolávacie údaje a pod.)
  • text listu
  • záverečné frázy, ustálené formulácie (nové tendencie), pozdrav
 • Text listu
  • štylizačné cvičenia zamerané na posilnenie zručností pri práci s informáciami a na ich zapracovanie do ucelenej formy administratívneho textu
  • aplikácia požadovaných prvkov v texte
  • nácvik písania textu
 • Akcentácia najčastejších chýb
  • štylistické kritérium
  • gramatické kritérium
  • lexikálne kritérium
  • grafické/vizuálne kritérium
  • norma STN O1 6910 a jej aplikácia na odborný text, porovnanie požiadaviek normy s reálnymi písomnosťami
 • Tvorba uceleného textu s kontrolou chýb v oblasti gramatiky a štylistiky

 

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch