Vyhľadávanie

+

Prezentačné a komunikačné schopnosti 1

Cieľom školenia je zvýšiť kvalifikáciu účastníkov v oblasti komunikácie, prezentácie a obchodného rokovania, naučiť účastníkov kurzu, ako úspešne prezentovať seba a podnik, získať prehľad o typológii kurzov vo firemnej praxi, získať základné vedomosti v aplikácii vedomostných testov.

Cieľovou skupinou sú manažéri malých a stredných podnikov, obchodníci, učitelia.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 15:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a obed.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Komunikácia
100 € 120 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

 1. Komunikácia a negociácia
  • kultivácia komunikácie
  • komunikácia a metakomunikácia
  • rozdelenie komunikácie, bariéry v komunikácii, formy komunikácie
  • neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia
 2. Obchodné rokovanie a jeho ciele
  • druhy a fázy obchodného rokovania
  • obchodné rokovanie a elektronická komunikácia
  • priebeh a prostriedky obchodného rokovania
  • príprava na obchodné rokovanie
  • pravidlá správania v obchodnom rokovaní
  • záujem a jeho presadzovanie
  • riziká rozhodovania a bariéry rozhodovania konflikty v obchodnom rokovaní a zásady predchádzania konfliktom
 3. Prezentácia
  • vystupovanie a ovplyvňovanie, spôsoby ovplyvňovania
  • účinná prezentácia, ktorá dokáže osloviť
  • typológia kurzov vo firemnej praxi, kritériá výberu tréningovej metódy
  • kritériá výberu tréningovej metódy
  • používané metódy, testy

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch