Vyhľadávanie

+

Právne požiadavky ochrany životného prostredia v stavebníctve

Oboznámiť sa s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na špecifiká stavebnej činnosti.

Cieľovou skupinou sú:

 • Environmentálni manažéri v stavebných spoločnostiach so zavedeným alebo pripravovaným systémom environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.
 • Projektoví manažéri, stavbyvedúci, majstri stavebnej výroby, ktorí sú zodpovední za riadenie ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 16:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Manažérstvo, audity
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
158 € 189,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

 • Základné informácie o princípoch environmentálnej legislatívy v Slovenskej republike a Európskej únii.
 • Všeobecne záväzné predpisy ochrany životného prostredia so zameraním na špecifiká stavebnej činnosti.
 • Štátna správa starostlivosti o životné prostredie; komunikácia s okresnými úradmi a obcami.
 • Právna úprava ochrany prírody a krajiny.
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Odpadové hospodárstvo všeobecne.
 • Špecifiká nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti.
 • Vodný zákon a relevantné vykonávacie predpisy.
 • Právna úprava ochrany ovzdušia.
 • Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov v klimatizačných a chladiacich zariadeniach.
 • Chemický zákon.
 • Súvisiace právne predpisy.

Požiadavky právnych predpisov budú ilustrované príkladmi z praxe.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch