Vyhľadávanie

+

Právne minimum

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so základnými pravidlami, vyplývajúcimi zo základných právnych predpisov (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok a Zákonník práce).

Školenie je určené majiteľom malých a stredných firiem, konateľom firiem, manažérom, HR pracovníkom, personalistom.

Jednodňové školenie 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Právo
135 € Uvádzacia cena 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

Občiansky zákonník:

 • spotrebiteľské zmluvy, zodpovednosť za škodu,
 • zmeny v obsahu záväzkov,
 • zmeny  v osobe veriteľa a dlžníka,
 • zabezpečenie záväzkov,
 • zmluvy: kúpna zmluva, vrátane práv plynúcich zo záruky (reklamácia, nároky z nej, odstúpenie),
 • zmluva o dielo,
 • nájomná zmluva vrátane nájmu bytu, poistné zmluvy.

Obchodný zákonník:

 • obchodné spoločnosti (k.s., v.o.s., s.r.o., a.s.),
 • postup pri zápise zmien obchodných spoločností v obchodnom registri,
 • rozdiely v úprave pri porovnaní s Občianskym zákonníkom,
 • zmluvy podľa Obchodného zákonníka,
 • osobitné ustanovenia pre medzinárodný obchod.

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok:

 • ako vypracovať žalobu,
 • postup v súdnom  konaní,
 • opravné prostriedky.

Zákonník práce:

 • pracovná zmluva:
  • pracovný pomer na určitú dobu,
  • na kratší pracovný čas,
  • domácka práca, tele práca,
 • ukončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď),
 • odstupné a odchodné,
 • nároky z neplatného ukončenia pracovného pomeru.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch