Vyhľadávanie

+

Praktické skúsenosti v procesoch prípravy investičných zámerov na úseku ochrany prírody

Cieľom školenia je poskytnúť informácie o postupoch a požiadavkách z hľadiska ochrany prírody dôležitých a zohľadňovaných pri plánovaní a príprave investičných zámerov.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým investori, spracovatelia projektovej dokumentácie, spracovatelia dokumentácie podľa zákona EIA a stavebného zákona, pracovníci povoľovacích orgánov (životné prostredie, stavebné úrady, obecné úrady).

Trvanie kurzu: od 09,00 do cca 15,00 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a obed.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

  • druhová a územná ochrany prírody (vo vzťahu k príprave investičných zámerov v chránených územiach alebo na miestach výskytu chránených druhov)
  • výrub drevín a povinná náhrada (veľmi častá potreba riešenia aj mimo chránených území na Slovensku, problematika inváznych druhov)
  • NATURA 2000 (smernica o biotopoch a vtákoch)
  • EIA (vo vzťahu ku kompenzačným opatreniam za biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu)
  • ÚSES (biocentrá a biokoridory – v prípade opomenutia možná komplikácia vo vyšších stupňoch rozpracovania projektových dokumentácií jednotlivých zámerov)
  • komunikácia smerom na verejnosť (dôležitý ale podceňovaný aspekt prípravy a prezentácie investičného zámeru)

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch