Vyhľadávanie

+

Nové povinnosti prevádzkovateľa stredného a veľkého zdroja znečistenia

Získanie informácií o nových povinnostiach prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia.

Určený je pre pracovníkov zodpovedných za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných a nevýrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
158 € 189,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

  • Zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho členenie na zariadenia a priraďovanie emisných limitov pre jednotlivé zariadenia v rámci zdroja – vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z v znení neskorších predpisov (zmeny účinné od 19.12.2017)
  • Povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia – zákon NR SR č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmeny účinné od 1.1.2018)
  • Spôsoby preukazovania plnenia emisných požiadaviek a monitorovanie emisií – vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov (zmeny účinné od 19.12.2017)
  • Ročné hlásenia a výpočet ročného poplatku – NEIS a elektronická verzia webNEIS

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch