Vyhľadávanie

+

Povinnosti pôvodcov odpadov a výrobcov podľa aplikačnej novely zákona o odpadoch

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými povinnosťami pôvodcu odpadov a výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa aplikačnej novely číslo 292/2017 Z. z. zákona o odpadoch účinnej od 1.1.2018.

Kurz je určený pracovníkom spoločností zodpovedným za nakladanie s odpadmi, podnikových ekológov a tiež pracovníkom samosprávy a štátnej správy.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 16:00 hod. (čas ukončenia kurzu v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Toto školenie doteraz u nás absolvovalo viac ako 190 účastníkov.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
135 € 162 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Povinnosti pôvodcu odpadu so zameraním na zmeny účinné od 1.1.2018

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nakladanie s osobitnými odpadmi (odpadové oleje, PCB, stavebné a demolačné odpady)

Komunálne odpady a zmeny účinné od 1.1.2018

Povinnosti výrobcu obalov a neobalových výrobkov zmeny účinné od 1.1.2018

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch