Vyhľadávanie

+

Povinnosti výrobcu obalov po novelizácii zákona o odpadoch. Možnosti výraznej optimalizácie nákladov.

Na školení sa dozviete spôsoby, ako je možné pri súčasnom dodržaní zákona o odpadoch zefektívniť ekonomiku podniku. Zároveň dostanete informáciu o aktuálnych požiadavkách na evidenciu a ohlasovanie obalov a odpadov z obalov.

Školenie je určené pracovníkom spoločností zodpovedným za nakladanie s odpadmi, podnikovým ekológom a manažérom.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 12:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
Uvádzacia cena 65 € 78 € s DPH
Prihláška na kurz

Od schválenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu prislúchajúcich vykonávacích predpisov boli zákon aj vyhlášky opakovane novelizované.

Najvýznamnejšie zmeny sa týkali štvrtej časti – rozšírená zodpovednosť výrobcov. Po ostatnej zmene zákona ako aj na základe návrhu ďalšej novely, ktorá je v legislatívnom procese, je možné, aby výrobcovia významne optimalizovali svoje náklady spojené s plnením povinnosti výrobcu obalov.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch