Vyhľadávanie

+

Manažment zmlúv a právne minimum

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 15:30 hod. (v závislosti od diskusie)

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Právo
145 € 174 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Zákonník práce

– pracovný čas, dĺžka pracovného času, doba pracovného času, ukončenie pracovného pomeru, kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva

Občiansky zákonník

– úprava majetkových vzťahov FO, PO, občiansky súdny poriadok postup v občiansko – právnom konaní

Obchodný zákoník

– úprava vzťahov medzi obchodnými organizáciám

Zmluvy

Nájomná zmluva

– podstatné náležitosti – práva a povinnosti zmluvných strán

Kúpna zmluva

  • moment vzniku
  • Definícia KZ
  • základné povinnosti zmluvných strán (čo upravuje KZ – obch. zák., obč. zák., uzancie, dohody predchádzajúce KZ, medzinárodné dohody ako súčasť právneho systému prijaté ako zákony SR, duch zákona…)
  • Kúpna zmluva – kontrakt, väzba platnosti tuzemskej KZ na vstup do platnosti zahraničnej KZ
  • formulácia náležitostí zmluvy aby boli úplné a jednoznačné…
  • Vývozné a dovozné licencie, zákaz reexportu, dohodnutie o obmedzení predaja, výhradný predaj, väzba zmluvy na iné zmluvy.
  • Zmluvy súvisiace s KZ (uzatvárané súčasne s KZ alebo po nej) – poistná, prepravná, zasielateľská – špedičná, o kontrole, o skladovaní, o úvere, o otvorení akreditívu…)

Medzinárodné zmluvy

– typológia a použitie

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch