Vyhľadávanie

+

INTRASTAT SK 2021

Cieľom prezenčného kurzu je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT a zmenami pre rok 2021 súvisiacimi s vyhláškou ŠÚ SR, ktorou sa mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní.

Určený je pracovníkom nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkom, colným deklarantom. Vhodný je tiež pre pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

Vhodný pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Kurz INTRASTAT SK 2021 je zložený z dvoch častí, prvá je úvod do systému a problematiky ako takej a druhá časť je venovaná praktickej činnosti pri vyplňovaní, odosielaní a riešení konkrétnych obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú.

Okrem toho sa dozviete a naučíte ako postupovať pri zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry, tzn. ako správne priradiť kód tovaru podľa colného sadzobníka. Vysvetlenie súvislosti INTRASTAT – EXTRASTAT a veľa iných užitočných informácií pre praktické uplatňovanie pri podávaní štatistických hlásení…napr. aj ako podávať, využívané systémy a ich porovnanie a výhody, nevýhody a pod.

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 15,30 (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
151 € 181,20 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Úvod do INTRASTATU:

 • platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie,
 • zmeny v zákone o DPH, colných predpisoch a colných sadzobník na rok 2021,
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ,
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia a transakcie,
 • podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní, predmet hlásení a výnimky,
 • ako rozlíšim kedy mám podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie,
 • priradenie kódu tovaru podľa colného sadzobníka, praktické návody a postupy,
 • medziročné zmeny kombinovanej nomenklatúry.

Praktické riešenia INTRASTATU:

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní,
 • kedy podať opravné hlásenie a kedy nulové hlásenie,
 • trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými predpismi,
 • ako a kedy má SJ povinnosť podať hlásenie pri dobropise,
 • vykazovanie zušľachtenia, platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady),
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok, možnosti kumulácie údajov v hlásení,
 • príklady z aplikačnej praxe, SIMSTAT – zjednodušenie štatistického vykazovania.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch