Vyhľadávanie

+

INCOTERMS 2010 – medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích položiek

Získanie informácií potrebných pri uzatváraní obchodov a realizácii obchodných transakcií pri nákupe a predaji svojich produktov ale aj pri preprave, poistenie rizík a ich eliminácia najmä počas prepravy, presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Kurz je určený pre pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, či produktových manažérov v doprave a tiež pre pracovníkov v oblasti zahraničného obchodu, obchodných oddelení, logistike a distribúcie tovarov.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 15:30 hod. (čas ukončenia je v závislosti od rozsahu diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
139 € 166,80 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

 • medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok
 • čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi
 • rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy
 • výklad doložiek s príkladmi z praxe – rozdiely INCOTERMS 2000 / INCOTERMS 2010, nové doložky a ich používanie
 • povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky
 • zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru
 • dodacie lehoty pre zmluvné strany
 • prechod vlastníckych práv k tovaru
 • miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika
 • určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy
 • vplyv doložiek na clo a DPH
 • vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch