Vyhľadávanie

+

Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

Cieľom kurzu je vysvetliť účastníkom správny spôsob vedenia evidenčného listu odpadu a spôsob spracovania a podania Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vyhlášky č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

Kurz je určený pracovníkom spoločností, ktoré sú pôvodcami odpadov, ktorí sú zodpovední za nakladanie s odpadmi, podnikovým ekológom, manažérom.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 12:00 hod. (v závislosti od diskusie)

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
80 € 96 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Na príkladoch bude vysvetlený správny spôsob vedenia evidenčných listov odpadov a spracovania Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ktoré sa poskytuje orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Účastníci si môžu priniesť vlastné evidenčné listy odpadov a prekonzultovať individuálne problémy s ich vedením a spracovaním.

Súčasťou poskytnutých podkladov sú tlačivá evidenčného listu odpadov a ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi v elektronickej editovateľnej forme (formáty DOC a XLS).

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch