Vyhľadávanie

+

Plnenie právnych požiadaviek ochrany životného prostredia organizácie

Oboznámiť sa s aktuálnym znením právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia so zameraním na výkon auditov systémov environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS.

Cieľovou skupinou sú:

  • Environmentálni manažéri v podnikoch a organizáciách
  • Interní audítori v organizáciách so zavedeným alebo pripravovaným systémom environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo EMAS
  • Audítori certifikačných spoločností akreditovaných pre certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 16:00 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Toto školenie doteraz u nás absolvovalo viac ako 30 účastníkov.

Termín
15.10.2019
Kategória
Aktuálne termíny
Manažérstvo, audity
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
Životné prostredie
148 € 177,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

  • Základné informácie o princípoch environmentálnej legislatívy v Slovenskej republike a Európskej únii
  • Všeobecne záväzné predpisy ochrany životného prostredia
  • Vodné hospodárstvo organizácie, ochrana akosti vôd a ich racionálneho využívania
  • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
  • Odpadové hospodárstvo a obaly
  • Environmentálne škody, prevencia závažných priemyselných havárií , IPKZ, ochrana prírody a krajiny a ďalšie súvisiace environmentálne predpisy

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch