Vyhľadávanie

+

NEIS 2019 – Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia

Cieľom školenia je preškolenie účastníkov o elektronickom systéme podávania hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľovou skupinou sú pracovníci zodpovední za ochranu ovzdušia.

Trvanie kurzu: od 09:00 do cca 12:30 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály.

!!! POZOR!!! Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu (IVeS), M. Schneidera – Trnavského 1/a, Bratislava – Dúbravka

Toto školenie doteraz u nás absolvovalo viac ako 500 účastníkov.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Životné prostredie
80 € 96 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

 • Ako plniť jedným oznámením oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a oznamovaciu povinnosť podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Ako vyplniť a zaslať ustanovené údaje o stacionárnom zdroji a emisiách v bezplatnej online aplikácii NEIS PZ WEB
  • Úvod, technické požiadavky
  • Registrácia užívateľa a prihlásenie sa do systému
  • Vzhľad systému a navigácia
  • Práca so systémom
  • Diskusia
 • Kvalita oznamovaných údajov a ich ďalšie využitie

Po ukončení školenia je možnosť individuálnej konzultácie Vašich otázok  nad Vašimi „ostrými“ údajmi evidovanými v informačnom systéme NEIS.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch