Vyhľadávanie

+

Efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je naučiť účastníkov správne komunikovať v rôznych situáciách. Budú ukázané rôzne formy prezentácie a účastníci sa naučia zvládať stres z prezentácie.

Cieľovou skupinou sú manažéri firiem, pracovníci oddelení ľudských zdrojov (HR) a pracovníci styku s klientmi alebo verejnosťou.

Jednodňové školenie od 09:00 do cca 14:00 hod. (čas ukončenia je v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Komunikácia
146 € 175,20 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

 • Komunikácia jej sféry a druhy s osobitným zameraním na komunikáciu v organizáciách.
 • Komunikačný efekt.
 • Bariéry a motivátory komunikácie – Niektoré kultúrne aspekty komunikácie – jazyk, sociálna diferenciácia, kultúra, hodnoty, vzorce správania.
 • Efektívne stratégie a taktiky v komunikačnom procese.
 • Tvorba komunikačného obsahu a komunikačný efekt.
 • Komunikácia v konkrétnom prostredí. Aby sme mohli komunikovať, musia si nás všimnúť.
 • Komunikačné kanály – Charakteristiky komunikačných kanálov – možnosti vzájomných kombinácii komunikačných kanálov.
 • Komunikujeme aj keď mlčíme – Problematika nepriamej komunikácie (imidž, prostredie, neverbálna komunikácia).
 • Asertívna komunikácia.
 • Aktívne počúvanie.
 • Niektoré aktuálne trendy v „komunikácii“, manipulácia, propaganda, skrytá reklama, brainwasching, a pod., využívané aj v trhovom prostredí.
 • Komunikačné technológie, bezpečnosť komunikácie a manažment výsledkov komunikačného procesu.
 • Niektoré špecifické komunikačné cesty: internet – webová komunikácia, sociálne média, maily, telefonovanie, reklama, využívanie audiovizuálnych a printových médií, reklama a guerila marketing.
 • Nástrahy mediálnej komunikácie – stručne o tom ako môžete byť médiami vedome alebo nevedome zneužitý. Zákon o voľnom prístupe k informáciám, o čom musíte a o čom nemusíte novinárom.
 • Krízová komunikácia.
 • Hodnotenie efektivity komunikácie.
 • Prezentácia od A po Z – príprava, štruktúra, ako využiť svoje pozitíva a zakryť negatíva.
 • Práca s auditóriom – zvládanie nepríjemných alebo ťažkých otázok.
 • Zvládanie negatívnych reakcií, zvládanie „zlodejov show“, zvládanie konfliktu s auditóriom – asertivita, ústup, trik, humor, zvládanie špecifických podmienok prezentačného prostredia – priestor, svetlo, technické zariadenia.
 • Vizuálna podpora prezentácie, slajdy a postre.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch