Vyhľadávanie

+

Dohovor CMR, nákladný list CMR, colné predpisy

Cieľom kurzu je získanie informácií potrebných pri uzatváraní obchodov a realizácii obchodných transakcií pri nákupe a predaji svojich produktov ale aj pri preprave,poistenie rizík a ich eliminácia najmä počas prepravy, presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Kurz je určený pracovníkom logistiky, špedičných spoločností, či produktovým manažérom v doprave a tiež pracovníkom v oblasti zahraničného obchodu, obchodných oddelení, logistiky a distribúcie tovarov.

Trvanie kurzu: od 09,00 do cca 15,30 (čas ukončenia je v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Tento kurz je súčasne prístupný aj formou webinára.

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
27.09.2021
Kategória
Aktuálne termíny
Logistika
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Dohovor CMR a nákladný list CMR:

 • rozsah a použitie Dohovoru CMR, použitie NL CMR, uzavretie prepravnej zmluvy,
 • aktuálne zmeny v Dohovore CMR,
 • zodpovednosť dopravcu, odoslanie tovaru, udalosti počas prepravy, dodanie tovaru, výhrady dopravcu,
 • poistenie tovaru a nákladu,
 • kontrolné listy (GB), všeobecné prepravné podmienky,
 • príklady z praxe a ich riešenie.

Colné predpisy:

 • zodpovednosť dopravcu, udalosti počas prepravy, podmienky režimu tranzit, dodanie tovaru,
 • neporušenosť colných uzáver, dodržanie lehoty, mimoriadne udalosti, mobilné kontroly,
 • bezpečnosť medzinárodného logistického reťazca,
 • colné vyhlásenia a dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite,
 • prepravné dokumenty (nákladové listy, zoznamy tovarov a pod.).

Súvisiace predpisy:

 • meranie nápravových tlakov a váženie,
 • zákazy jazdy a dopravné obmedzenia, mýtne systémy a poplatky v EÚ, prepravné povolenia CEMT, cestná daň
 • emisné triedy,
 • poistenie,
 • medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok Incoterms,
 • (vysvetlenie, význam a používanie v obchodnej praxi, rozdelenie, krátky výklad doložiek, povinnosti predávajúceho a kupujúceho a prechod dopravných nákladov a prechod rizík (strata, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy).

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch