Vyhľadávanie

+

Diplomatický protokol Slovenskej republiky

Cieľom školenia je zvýšiť kvalifikáciu účastníkov v  oblasti diplomatického protokolu so špecifickým zameraním na diplomatický protokol SR; prehĺbiť poznatky z oblasti spoločenskej etikety o pravidlá spoločenského správania aplikované v SR v nasledujúcich bodoch:

 • zvýšiť kvalifikáciu účastníkov kurzu v oblasti diplomatického protokolu so špecifickým zameraním na diplomatický protokol Slovenskej republiky;
 • prehĺbiť poznatky z oblasti spoločenskej etikety o pravidlá spoločenského správania aplikované na Slovensku;
 • štandardnou súčasťou kurzu pre diplomatické misie na Slovensku je úvodná časť zameraná na prezentáciu administratívno-politického a územno-správneho systému Slovenskej republiky.

Obsah školenia je možné individuálne modifikovať podľa špecifík a požiadaviek zadávateľa a je ho možné absolvovať v slovenskom, anglickom, resp. v nemeckom jazyku.

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 14,30 (čas ukončenia kurzu v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Aktuálne termíny
170 € 204 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah kurzu

Politický systém Slovenskej republiky

 • zákonodarná moc (Národná rada Slovenskej republiky);
 • výkonná moc (Prezident Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky);
 • súdna moc (Najvyšší súd, Ústavný súd);
 • územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky (Vyššie územné celky);
 • ďalšie dôležité inštitúcie a orgány Slovenskej republiky.

Diplomatický protokol Slovenskej republiky 

 • odborná terminológia;
 • história, vývoj, poslanie a význam diplomatického protokolu;
 • prednostné protokolárne poradie v diplomatickej praxi;
 • pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike;
 • návštevy cudzích štátnych predstaviteľov v SR a návštevy štátnych predstaviteľov SR v zahraničí;
 • protokolárne formality diplomatov;
 • inštitucionálna pozícia, kompetencie a úlohy Diplomatického protokolu MZV SR;
 • úlohy a kompetencie iných ústredných orgánov štátu v oblasti diplomatického protokolu (Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Kancelária NR SR, rezortné ministerstvá).

Etiketa

 • zásady spoločenskej etikety (pravidlá spoločenskej významnosti, pozdrav, podanie ruky, oslovovanie najvyšších štátnych predstaviteľov v písomnom a ústnom styku, tituly, tykanie a vykanie, dary a pod.);
 • organizácia spoločenských podujatí (recepcia, raut, koktail, pracovný obed, večera a pod.);
 • zasadací poriadok;
 • telefonický kontakt;
 • písomná a elektronická komunikácia;
 • prijímanie pracovných návštev.

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch