Vyhľadávanie

+

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2020/2021

Prezenčný kurz je zameraný na komplexné oboznámenie sa s prácou s colným sadzobníkom, ozrejmenie klasifikácie tovarov , harmonizovaný systém (HS), kombinovaná nomenklatúra (KN), TARIC nomenklatúra, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, osobitné pravidlá a tovary, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Oboznámime účastníkov so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre medziročne 2020/2021 a sú účinné od 1.1.2021.

Tie vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1602, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2020. Nová colná tarifa zohľadňuje revíziu Harmonizovaného systému 2018, dohodu ITA (o postupnom odstránení ciel pre informačné technológie) a formálne zmeny vyplývajúce z colného kódexu Únie. Zmena kombinovanej nomenklatúry je tentoraz rozsiahlejšia ako v predchádzajúcich rokoch.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Trvanie kurzu: od 09,00 do cca 15,30 hod. (v závislosti od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

V súvislosti s koronavírusom sme zaviedli preventívne opatrenia.

Prihlášku môžete vyplniť aj keď termín konania nie je stanovený. Budeme Vás evidovať, ako záujemcu a konkrétny termín Vám oznámime.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
NOVÉ V NAŠEJ PONUKE
150 € 180 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1602

 • Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry
 • Osobitné ustanovenia pre určité druhy výrobkov
 • Vymeranie cla a colné sadzby pri konečnom použití
 • Uplatnenie štandardnej, valorickej, špecifickej a kombinovanej colnej sadzby
 • Obaly, obalové materiály a aplikácia pravidla 5a / 5b
 • Triedy a Kapitoly colného sadzobníka
 • Meursingova tabuľka, prídavné kódy a sadzby dodatočných ciel
 • Uplatnenie vstupnej ceny na ovocie a zeleninu
 • Farmaceutické látky oslobodené od cla
 • Osvedčenia o kvalite tovaru na účely zvýhodnenej colnej sadzby (víno, tabak, dusičňany)
 • Vysvetlenie zmien v colnom sadzobníku
 • Korelačná tabuľka kombinovanej nomenklatúry 2020 – 2021, porovnanie, vysvetlenie
 • Vyhľadávanie zmien a používanie správnych údajov v aplikačnej praxi
 • Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch