Vyhľadávanie

+

Colný kódex Únie

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov so zavedením viacerých dôležitých zmien, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia a zjednodušenie colných formalít a s časovým plánom zavedenia zmien v colnom konaní.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, vhodné tiež pre advokátov, poradcov, či manažérov.

Jednodňový kurz od 09,00 do cca 15,30 (čas ukončenia školenia závislý od diskusie)

V cene sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie, obed a potvrdenie o absolvovaní školenia.

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke.

Toto školenie ponúkame tiež formou webinára.

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
148 € 177,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

Zmeny v legislatíve SR v oblasti colných predpisov, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia, zjednodušenie colných formalít, zjednodušené colné predpisy. Školenie je zamerané na tieto problematiky

 • colné zastúpenie, schválený hospodársky subjekt
 • uplatňovanie colných predpisov
 • sankcie a odvolania
 • kontrola tovaru
 • uchovávanie dokladov, informácií
 • poplatky a náklady, spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru
 • nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru, colná hodnota tovaru
 • vznik a zánik colného dlhu, záruka poskytnutá na colný dlh, vyberanie a platenie cla, vrátenie, odpustenie dovozného / vývozného cla
 • vstup tovaru na colné územie Spoločenstva
 • predloženie, vykládka, prehliadka tovaru, tovar prepravovaný v colnom režime tranzit, prepustenie tovaru do colného režimu, štatút tovaru Spoločenstva
 • štandardné / zjednodušené colné vyhlásenia
 • overovanie a prepustenie tovaru, nakladanie s tovarom, prepustenie do voľného obehu, oslobodenie od dovozného cla
 • colné režimy a colne schválené použitie

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch