Vyhľadávanie

+

Colný kódex Únie

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov so zavedením viacerých dôležitých zmien, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia a zjednodušenie colných formalít a s časovým plánom zavedenia zmien v colnom konaní.

Cieľovou skupinou sú pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, vhodné tiež pre advokátov, poradcov, či manažérov.

Jednodňový kurz od 09:00 do cca 15:30 hod. (čas ukončenia školenia závislý od diskusie)

Miesto konania: VIK s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava – Ružinov

Možnosti ubytovania v blízkosti nájdete na našej podstránke

Termín
Termín podľa záujmu
Kategória
Logistika
148 € 177,60 € s DPH
Prihláška na kurz

Obsah školenia

Zmeny v legislatíve SR v oblasti colných predpisov, najmä zavedenie elektronického colného vyhlásenia, zjednodušenie colných formalít, zjednodušené colné predpisy. Školenie je zamerané na tieto problematiky

 • colné zastúpenie, schválený hospodársky subjekt
 • uplatňovanie colných predpisov
 • sankcie a odvolania
 • kontrola tovaru
 • uchovávanie dokladov, informácií
 • poplatky a náklady, spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru
 • nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru, colná hodnota tovaru
 • vznik a zánik colného dlhu, záruka poskytnutá na colný dlh, vyberanie a platenie cla, vrátenie, odpustenie dovozného / vývozného cla
 • vstup tovaru na colné územie Spoločenstva
 • predloženie, vykládka, prehliadka tovaru, tovar prepravovaný v colnom režime tranzit, prepustenie tovaru do colného režimu, štatút tovaru Spoločenstva
 • štandardné / zjednodušené colné vyhlásenia
 • overovanie a prepustenie tovaru, nakladanie s tovarom, prepustenie do voľného obehu, oslobodenie od dovozného cla
 • colné režimy a colne schválené použitie

Prihláška na kurz

Kontaktný formulár

V prípade, že máte o tento kurz záujem a nie je stanovený termín konania alebo Vám termín nevyhovuje, vyplňte formulár. Budeme Vás kontaktovať.

ID kurzu:

Zvolený kurz:

Meno*

E-mail*

Telefón (pokiaľ možno mobilný)

Doplňujúca otázka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadeniaGDPR
Súhlasím so zasielaním informácií o kurzoch